PRINT SEND TIL EN VEN
Egebæk Hviding Vandværk

Vandmålere
Det er vigtigt, at vandmålere er opsat korrekt, så der kan udføres reparationer og aflæsninger.

Vær opmærksom på at opsætning af skabe og andre møbler omkring vandmåleren ikke er hensigtsmæssigt, da det kan hindre adgangen til vandmåleren. Det er grundejeres ansvar at sørge for at installationerne kan tåle udskiftning af vandmåler.
 

Vandforbruget i hver enkelt ejendom skal måles og afregnes. Vandværket opsætter derfor vandmålere i alle ejendomme. Vandmåleren kan være placeret umiddelbart lige ved vandledningens indføring i ejendommen – typisk i bryggerset, eller i målerbrønd i skel eller umiddelbart efter skel.

Vandværket ejer vandmålerne og har til enhver tid ret til at udskifte og checke vandmåleren.
 

Aktuelt

Kontor tid :


Hver mandag fra 10 - 12

Ellers uden for kontortid +45 23621008Drikkevands Rapport Web

Analytech Miljølaboratorium


Kontakt

Formand:
Erling Nissen Jensen
Mob: +45 2362 1008
Email: egevand@mail.dk

Kasserer:
Viggo Mogensen

Email:
egevand@mail.dk
Telefon : +45 7544 3360

All henvendelse vedr:
Afregning, fraflytning mm
.

Henvendelse til vandværket Vedr. Drift, brud mm.
Telefon: 7688 0700

Driftsmedarbejder:
Poul Anton Gammelgård
Telefon: 2029 9241