PRINT SEND TIL EN VEN
Egebæk Hviding Vandværk

Egebæk-Hviding  Vandværk forsyner 697 andelshavere med rent drikkevand.

Værket er fuldautomatisk, dvs. oppumpning af råvand, iltning, filtrering og udpumpning til forbrugerne, styres og overvåges af komputer.
Hvis en af funktionerne svigter, får vagthavende medarbejder straks en alarm via Telefonen, og kan omgående gribe ind.

Råvandet bliver hentet i vandværkets 2 boringer.

Vandværket udpumper ca. 137.000 kubikmeter vand til vandværkets andelshavere pr år.

Hårdhed

Drikkevandet i Egebæk Hviding er Blødt det vil sige et dH på 6,6

Vandshårhed

Kontakt

Formand:
Erling Nissen Jensen
Mob: +45 2362 1008
Email: egevand@mail.dk

Kasserer:
Viggo Mogensen

Email:
egevand@mail.dk
Telefon : +45 7544 3360

All henvendelse vedr:
Afregning, fraflytning mm
.

Henvendelse til vandværket Vedr. Drift, brud mm.
Telefon: 7688 0700

Driftsmedarbejder:
Poul Anton Gammelgård
Telefon: 2029 9241